Viimased uudised
24.07.2014
Loe edasi 

Emajõe ääres Luunja jõesadama kanali suudmeala kõrval on äsja valminud liivaga kaetud suplusala, selle kõrvale on rajatud liivakattega võrkpalliplats. Rajatud on ka juurdepääsutee supluskoha juurde. Suplusalale on kavas paigaldada pingid ja riietuskabiin, edaspidi ka käimla.

 

Jõesadama rajamise olulisim töö – kanali rajamine - on valdavalt lõpetatud. Järgnevalt teostatakse uute kuivenduskraavide kaevamine, korrigeeritakse ja viimistletakse kanali nõlvasid ja kaldaid kohtades, kus see on vajalik. Kanali äärsed kujundatakse selliselt, et sinna on võimalik teha kallasrada.

Väljakaevatud pinnas on osaliselt laiali planeeritud, ülejäänud osa planeerimine toimub lähiajal. Kanaliga seotud tööde lõpptähtaeg lepingu kohaselt on 01.12.2014.

Pärast kogu pinnase laialiplaneerimist on puhkealaks kavandatud territooriumi ulatuses olemas sobilik aluspind erinevate rajatiste paigaldamiseks, mis on kavandatud järgnevate etappide käigus. Samuti on territoorium edaspidi tehnikaga hooldatav (niidetav).

 

Lähiajal alustatakse kanali äärde slipi rajamist.

Sadamaalale on kavandatud ka tankla - AS Tartu Terminaal ehitab välja ning hakkab opereerima automaattanklat, kust on võimalik osta kütust nii veesõidukite, autode kui põllumajandusmasinate tarbeks.

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
Sulge [X]
MWeb