Viimased uudised
16.09.2014
Loe edasi
 

Riigihanke tulemusena Luunja-Põvvatu kergliiklustee ehitustööde teostajaks kinnitatud AS TREF on kergliiklustee ehitustöödega alustanud. Tee valmimine on kavandatud käesoleva aasta sügisel.


Tööde maksumuseks kujuneb 548,6 tuh eurot. Rahastamine toimub EAS toetusmeetme ja valla vahendite toel.


Lõplik lahendus tuleb leida ka teeäärse papliallee osas. Puistu seisukorra detailsemaks analüüsimiseks on kavas teostada täiendavad uuringud, mis aitavad täpsemalt hinnata ka puude mõju tee turvalisusele. 


16.09.2014
Loe edasi

Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks käivitas vallavalitsus riigihanke k.a. aprillis.


Pärast hanke võitja teatavakstegemist esitas AS Eesti Keskkonnateenused vaidlustuse, taotledes parimaks tunnistatud AS Ragn-Sells pakkumuse tagasilükkamist. Põhjendusena on toodud, et AS Ragn-Sells poolt pakutud jäätmete vastuvõtutasu on põhjendamatult madal. Vaidlustaja üheks argumendiks on asjaolu, et AS Ragn-Sells on pakkunud hiljutistel Tallinna ja Rakvere jäätmehangetel tunduvalt kõrgemaid vastuvõtutasusid kui Luunja vallas. Jäätmeseaduse kohaselt peab jäätmeveo tasu katma jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo kulud.

 

Luunja valla hanke kriteerium on selge - jäätmekäitluse tasude kogusumma. Edukaks tuleb tunnistada pakkumus, mille teenustasude maksumus (st Luunja valla elanike kogukulu jäätmeveole) on väikseim. Seega ei saanud vald antud juhul teistsugust otsust teha (s.o. valida pakkumust, mille hind on kõrgem).

 


Kaebuse läbivaatamine ja otsuse tegemine toimub eeldatavasti septembrikuu jooksul.  

Vaidlustuskomisjoni otsuse peale on asjaosalistel võimalik edasi kaevata halduskohtule.
16.09.2014
Loe edasi


Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus ning noortekeskus kutsuvad huviringide ja ürituste tutvustusele


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
Sulge [X]
MWeb