Viimased uudised
01.09.2015
Loe edasi

Tänavu teostatakse Luunja Lasteaias Midrimaa investeeringuid nii sise-kui välistööde osas.

Sisetööd hõlmasid 1, 2. ja 3. rühma ruumide renoveerimist - uued põrandakatted, seinte ja lagede viimistlemine, uste vahetus, uued pistikud-lülitid, tualett- japesuruumide uuendamine, osaliselt uued valgustid, jm. Teostas OÜ Jõgeva Ehitus, tööde maksumus kokku 97 339 eurot. Remonditud ruumid on hetkel juba kasutusse võetud.

 

Käimas on ka välistööd, mis hõlmavad lasteaia hoone vundamendi soojustust ja hüdroisolatsiooni, õueala ja katuste sademevee ärajuhtimist, tänavapoolsete välisuste vanade varikatuste likvideerimist, varikatuste, majaesiste trepiplatvormide, teede ja platside rajamist. Teostajaks samuti OÜ Jõgeva Ehitus, maksumuseks 33 517 eurot.

Mõlemale tööle annab ehitaja lepingu kohaselt 3-aastase garantii.


Lisaks on Midriumaa saanud endale ka unikaalse väikelaste seiklusraja.  


01.09.2015
Loe edasi


Luunja Keskkooli 1. klassides alustas kooliteed 25 last. Kolmandat aastat järjest avatakse kaks paralleelklassi. Vastsed koolijütsid said esimesel koolipäeval koduvallalt traditsioonilise kingi - õunapuuistiku. Lisaks toetab vald koolitee alustajaid aabitsatoetusega.

 

Gümnaasiumiastmes on õpilaste arv võrreldes varasemaga samuti märkimisväärselt kasvanud. Tänavu alustas 10. klassis 24 õpilast ja kahes esimeses klassis kokku 25. Seekord ei siirdunud ükski Luunjas põhikooli lõpetanu mujale gümnaasiumisse – sedavõrd on kasvanud usaldus oma kooli vastu.

 

Viimastel aastatel on järjekindlalt kasvanud koduvalla koolis haridusteed alustavate laste hulk kõikides kooliastmetes. Seetõttu on paranenud ka kooli rahastamine – riigipoolne finantseerimine toimub nn pearaha põhimõttel.

Luunja Keskkoolis õpib alanud kooliaastal kokku 291 õpilast (mullu alistas 277). Seejuures on arvestatav osa õppuritest pärit teistest omavalitsustest.

 

Hiljuti kinnitatud kooli uue arengukava kohaselt on Luunja Keskkooli eesmärgiks võimaldada võimetekohast arengut turvalises ja kaasaegses õpikeskkonnas. Kooli põhiväärtuste seas on olulisel kohal avatus, loovus, sõbralik õhkkond ning koostöö.

 

Lohkva külaselts koostöös vallaga tervitab kõiki õppureid koolialguse peoga 5. septembril Lohkvas.


28.08.2015
Loe edasi


 

Kogupere koolialguse pidu!

 


Palume Sind 5. septembril koolialguse peole Lohkva küla korvpalliplatsile.

Korvpalliplats asub Aiandi tee ja Soojuse tee ristmiku vahetus läheduses.

 

  

 

17.00 Algus

17.05 Päevajuhtide tervitus

17.10 MTÜ Lohkva Külaseltsi tervitus ja tutvustus

17.20 Luunja vald annab üle esimestesse klassidesse minejatele kingitused

17.35 Laulab Alexandra-Elizabeth Martinson

17.45 Mängud, meelelahutus ja üllatusesinejad

19.30

20.15 Mängud ja meelelahutus

20.45 Autasustamine ja tänukõned

21.00 Peo lõpetamine

 


 

 


Luunja vallavalitsus ja Lohkva külaseltsLuunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
Sulge [X]
MWeb