Kultuur, sport, noorsootöö

 

 

Tartumaa laste ja noorte laulukonkursi Luunja eelvoor Luunja Lõoke 2018

 

 

Aeg:

Võistlus toimub 29. aprillil 2018  algusega kl. 11.00

 

Koht:

Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus, Puiestee 8, Luunja alevik, Tartumaa

 

Vanusegrupid:

I grupp  - 3-7-aastased          

II grupp - 8-10-aastased

III grupp - 11-13-aastased

IV grupp - 14-16-aastased

 

Vanuse määramine:

I-III vanusegrupi osaleja vanus määratakse seisuga 31. detsember 2018 (seotud “Laulukarusselli” reglemendiga)

IV vanusegrupi (ainult maakondlik väljund) osaleja vanus määratakse seisuga 1. mai 2018.

 

Registreerumine:

Luunja valla piirkondliku vooru registreerimine toimub 23.03-15.04.2018. a siin.


Hilisemaid avaldusi ei rahuldata. Link on saadaval Luunja valla kodulehel ja Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse facebooki lehel. Täpsem ajakava ja esinemise järjekord avalikustatakse hiljemalt 20.04.2018.a Luunja valla kodulehel ja Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse facebooki lehel.

Laulja saab osaleda piirkondlikul lauluvõistlusel kas elukoha, lasteaia, kooli, muusikakooli või huvikooli põhiselt. Korraga mitmel piirkondlikul või ka erineva maakonna võistlusel osaleda ei ole lubatud.

Tingimused:                            

“ETV Laulukarussell” võistlusel ei ole lubatud korraga mitmel Eesti piirkondlikul Laulukarusselli eelvooru võistlusel osaleda. Samuti ei saa üks laulja võistlusel esitada rohkem kui ühe numbri. Laulja esindab vaid üht kooli, lauluringi, huvikooli vms õppeasutust.

I-III vanuserühma laulja esitab konkursil ühe oma emakeelse laulu, mis ei TOHI OLLA  pikem kui kolm minutit.

IV vanuserühma laulja esitab konkursil  vanusele sobiva laulu (keelelist ja ajalist piirangut ei ole).

 

Laulude saateks on lubatud järgmised variandid: fono, klaveri- või muu instrumendi saade. Lubatud on taustalauljate kasutamine (kuni neli taustalauljat).

Heliproovi  saab teha konkursipäeva hommikul alates 9.00 ja enne igat vanusegruppi. Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel vastavalt vanuserühmale 1.00 kuni 1.10 (aeg minutites).

 

Fonogrammi oodatakse hiljemalt 25. aprilliks helitehniku e-mailile tarmo.lillo@gmail.com mp3 või wma formaadis. Fonogrammile lisada esitaja nimi, laulu pealkiri ja vanusegrupp.

 

Hindamine:

Lõppvoorus osalevaid lauljaid hindab 3 liikmeline žürii, kes on oma valdkonna spetsialistid.  Žürii töökohustusteks on lauljate kuulamine ja soorituse hindamine. Saadud hinnete summa jagatakse hindeid andnud žürii liikmete arvuga, saades nii soorituse keskmise hinde. Hinnatakse 10 palli süsteemis kus 10 on kõrgeim hinne ja 1 madalaim. Võrdsete punktiarvude korral pääseb edasi see, kes on žürii liikmetelt saanud enim suuremaid punkte. Žürii liikme poolt antavad punktid ei kuulu avalikustamisele.


Hindamisele lähevavad:
   musikaalsus
   selge diktsioon
   elementaarne laulutehnika
   individuaalsed hääle omadused
   terviklik interpretatsioon
 

Auhinnad:

Luunja eelvooru igast vanusegrupist  pääseb žürii otsusel iga vanusegrupi kaks parimat Tartumaa Laululaps 2018 lõppvooru, mis toimub 19.05.2018 Ülenurme muusikakoolis. Tulemused teatatakse vahetult enne järgmise vanusegrupi võistluse algust. Kõik võistlusest osa võtvad lapsed saavad osavõtu diplomi ja meene.

 

 

Lisainfo:

Korraldaja: Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus

Kadi Kalmus kultuurimaja@luunja.ee 
------------------------------------------------------------------------------Kultuuri-, spordi ja noorsotööd korraldab Luunja vallas Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus.

Keskuses toimub igal aastal ca 50 erinevat üritust. Tähtsaimateks nendest on Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, laste mängumaa, emadepäeva kontsert-aktus, laululaval toimuv jaanituli, Tartumaa taidlejate päev, Luunja diskorite festival ja valla eakate ja vallarahva aastalõpupidu. Luunja Kultuurimajas toimuvad üritused on Tartumaal silma paistnud korraldustaseme ja omanäolisusega. 

Töötab rohkesti erinevatele vanuse- ja huvigruppidele mõeldud huviringe ja Luunja noortekeskus, mis on kooskäimise kohaks peale noorte ka eakatele ja noortele emadele.

Kontaktid:

direktor Kadi Kalmus: 

tel: 5309 3670

e-post: kultuurimaja@luunja.ee
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses asub Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi Ernst Hiisi-nimeline Luunja filiaal.

Filiaal sündis Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse (direktor Toomas Aru) ja Klaverimuuseumi (juhataja Alo Põldmäe) koostöös.

Filiaali eesmärgiks on läbi Luunja tähtsustada siin sündinud Eesti klaveriehituse grand old man’i Ernst Hiisi (1872–1964) - rahvusvahelise tähtsusega klaverimeistrit.

Püsiekspositsiooni põhiosaks on Hiisi valmistatud klaverid, kokku 8 pianiinot ja tiibklaverit. Kõrvuti Hiisi kuulsaima klaveri –  “Estonia” erinevate mudelitega - on väljas pianiino ja tiibklaver “Astron”, "pianiino “Riga”, pianiino “Becker”, Hiisi õpetaja Robert Rathke tiibklaver “R. Rathke”,  Hiisile eeskujuks olnud saksa pianiino “Bechstein”.

Klaverinäituse koostaja on Alo Põldmäe. Enamik pille pärineb Klaverimuuseumi kogust.

Väljapanekut täiendab fotonäitus E. Hiisist.

Näitus on muuseumi I etapp, II etapp korraldatakse 2014. aastal ja siis on näitusel näha 14 E. Hiisi valmistatud või temaga otseselt seotud klaverit.

 

Filiaali avamist toetas Eesti Kultuurkapital.  
 

 

Samal teemal üleriigilises meedias:

 Luunjas avati esimene klaverite püsinäitus Eestis Maaleht  31.10.2013

 Alo Põldmäe klaverimuuseumi filiaalist Klassikaraadio 28.10.13

 Luunjas avatakse klaverimuuseumi filiaal Õpetajateleht 28.10.13

 Klaverimuuseum avab filiaali Sirp 21.10.2013


Luunja valla kultuurikalendrit saab vaadata  SIIT

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb