uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
15.03.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

 

MAJANDUSNÕUNIKU

 

Peamised tööülesanded:

 

          koordineerib ja korraldab majandusvaldkonna tööd vallas, sh vallavara ja valla taristute toimimine ja            arendamine

          valdkondlike investeerimisprojektide ettevalmistamine ja juhtimine

 • tegevusvaldkonnaga seotud arengudokumentide, õigusaktide eelnõude ja hankedokumentide ettevalmistamine 

Sobival kandidaadil on: 

 • majandusalane vm kõrgharidus
 • töökogemus seonduvates valdkondades kokku vähemalt 5 aastat
 • riigihangete läbiviimise kogemus
 • projektijuhtimise kogemus
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus 

Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris

 

Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi edaspidiseks
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg: mai 2018

 

Avaldus, CV ja kõrgharidust tõendavad dokumendid palume saata

hiljemalt 16. aprilliks 2018 e-posti teel luunjavv@luunja.ee  

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel 741 7100 või aare@luunja.ee


15.03.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB  TÖÖLE

 

LASTEKAITSESPETSIALISTI (asenduskoht)

 

Vastutusvaldkonnad: 

 • lastekaitsetöö

           sotsiaaltöö

Sobival kandidaadil on:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus
 • töökogemus sotsiaaltöös, eelistatult lastekaitse valdkonnas
 • orienteerumine oma töövaldkonna ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides
 • väga hea arvutikasutamise ning erialaste andmekogudega (STAR) töötamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • kõrgtasemel eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • vene keele valdamine suhtlustasandil

 

Kasuks tuleb: kohaliku omavalitsuse ametiasutuses lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus.

 • B- kategooria juhiluba

 Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi

 Tööle asumise aeg: hiljemalt 1.juuni 2018

 

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata

hiljemalt 16.04.2018  e-posti teel luunjavv@luunja.ee

 

Lisainfo: sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 741 7101, kairit@luunja.ee


14.03.2018
13.03.2018

07.03.2018

01.03.2018

Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäev

 

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on aastal 2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09.

Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimuvad märtsikuus infopäevad TASi piirkonna omavalitsustes.

 


05. märtsil kell 16-18 toimub TASi infopäev Luunja vallamajas, mille raames soovime:

 • jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,

 • tutvustada TASi arendustegevusi,

 • arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,

 • nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

   

  Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, vallavalitsuse ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

   

  TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele. Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. TASi strateegia ja meetmetega saab tutvuda TASi kodulehel www.tas.ee.

   


 • Lisainfo: Heili Petkin, 53579985, heili@tas.ee.

   

    

 

 


01.03.2018

Reedel, 02. märtsil kell 11.00 toimub Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis kohtumise maaeluminister Tarmo Tammega.


Kohtumisele on eelkõige oodatud põllumajandustootjad, et arutada valdkonna probleeme.23.02.2018

19.02.2018


16.02.2018

13.02.2018

12.02.2018

12.02.2018

06.02.2018


01.02.2018

26.01.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE SOTSIAALHOOLDUSTÖÖTAJA (0,75 koormusega)Töö kirjeldus:

Koduteenuste osutamine Luunja valla elanikele. Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

 

Sobival kandidaadil on:

·         vähemalt keskeriharidus või keskharidus ja erialane täiendkoolitus

·         eelnev töökogemus antud valdkonnas

·         väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil

·         hea suhtlemis-, väljendus ja kuulamisoskus

·         positiivne ellusuhtumine, abivalmidus, usaldusväärsus

·         B-kategooria sõiduki juhtimisõigus

 

Kasuks tuleb:

·         isikliku sõiduki kasutamise võimalus

 

Omalt poolt pakume:

·         vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses

·         osalemisvõimalust enesetäienduse ja erialastel koolitustel

 

Tööle asumise aeg: märts 2018

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 23.02.2018

e-posti teel luunjavv@luunja.ee või kirja teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, 62222 Tartumaa

 

Lisainfo: sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 741 7101, kairit@luunja.ee

 


25.01.2018


23.01.2018

19.01.2018

16.01.2018

16.01.2018


02.01.2018
02.01.2018
Tegusat, sisukat ja õnnelikku uut aastat!
Häid mõtteid, tegusid ja rohkesti õnnestumisi!

29.12.2017

20.12.2017

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011