Vabad töökohad

LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE
PEREÕE (osalise tööajaga)
Töö kirjeldus:

Kavastu Velskripunktis patsiendi/kliendi iseseisev nõustamine, esmaabi andmine, tervisliku seisundi hindamine, arsti poolt määratud ravi tagamine ja jälgimine koostöös perearstiga.

 

Sobival kandidaadil on:

·         vähemalt erialane rakenduslik kõrgharidus

·         väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil

·         hea suhtlemis-, väljendus ja kuulamisoskus

·         positiivne ellusuhtumine, abivalmidus, usaldusväärsus ja empaatiavõime

·         B-kategooria sõiduki juhtimisõigus

 

Kasuks tuleb:

·         isikliku sõiduki kasutamise võimalus

·         eelnev töökogemus antud valdkonnas

 

Omalt poolt pakume:

·         paindlikku tööaega

·         rahulikku töökeskkonda

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 10.09.2018

 e-posti teel luunjavv@luunja.ee või kirja teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, 62222 Tartumaa

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel: 741 7100, aare@luunja.ee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  

MENETLEJA

 

 

Peamisteks tööülesanneteks on järelevalve teostamine omavalitsuse territooriumil kehtivate eeskirjade, kordade täitmise üle, väärtegude menetlemine, kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine, ettekirjutuste tegemine, tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine jmt.

 

Sobival kandidaadil on:

 

   varasem töökogemus menetlustoimingute tegemisel

           iseseisev mõtlemine, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime

           hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
           vene keele oskus suhtlustasandil
           isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalus


Omalt poolt pakume:

 

           vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses

           mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi edaspidiseks

           enesetäiendamise võimalusi

           paindlikku tööaega

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

 

Avaldus, CV ja kõrgharidust tõendavad dokumendid palume saata

hiljemalt 23. juuliks 2018 e-posti teel luunjavv@luunja.ee  

  

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel. 7 417100 või aare@luunja.ee

__________________________________________________________________


JURISTI

 

 

Peamised tööülesanded:

 

           omavalitsuse õigusaktide eelnõude, lepingute jm dokumentide koostamine ja läbivaatamine           vallavalitsuse, volikogu ja valla asutuste juhtide õigusalane nõustamine

           valla õigusaktide täitmise kontroll

  

Sobival kandidaadil on:

 

  • õigusalane kõrgharidus
  • töökogemus õigusvaldkonnas
  • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
  • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
  • avaliku sektori tegevust reguleeriva seadusandluse väga hea tundmine
  • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus

 

Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris

 

Omalt poolt pakume:

 

  • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
  • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse
  • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
  • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

 

Avaldus, CV ja kõrgharidust tõendavad dokumendid palume saata

hiljemalt 23. juuliks 2018 e-posti teel luunjavv@luunja.ee  

  

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel. 7 417100 või aare@luunja.ee

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb