Hanked ja riigihanked

 


                                      HANKED JA   RIIGIHANKEDLuunja Valla hankekord


2019. aasta hankeplaan


2018. aasta hankeplaan


Informatsiooni Luunja valla riigihangete kohta leiate:

Riigihangete register TEOSTAMISEL HANKED


Luunja Varahalduse SA korraldab hanke Luunja vallas Kabina külas Laine, Metsa ja Kajaka väikekoha tänavavalgustuse ehitaja leidmiseks vastavalt  juurde lisatud projektile. Elektrivõrguga liitumine ei kuulu töömahtu.


Pakkuja peab omana nõutud kvalifikatsiooni. Tööde teostamise tähtaeg on 09.08.2019


Pakkumused palume esitada varahaldus@luunja.ee hiljemalt 02.07.2019.


Täpsema info saamiseks võtta ühendust:


Luunja Varahaldus SA

Harri Lepp

tel 56880441
KORRALDATUD HANKEDLuunja Varahalduse SA poolt korraldatud hange „Luunja valla teede ja tänavate tolmutõrje 2019"  


Hankedokument


Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12. aprill 2019 kell 10.00. Digitaalselt allkirjastatud pakkumus esitada e-posti aadressile varahaldus@luunja.ee.Hinnapäring sõiduki kasutusrendile võtmiseks
Lisa 1 Sõiduki tehnilised tingimused/vastavus tingimustele  muudetud 15.03.2019 (punktid 21 ja 34)

Lisa 2 Kasutusrendi pakkumuse maksumuse vorm


Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatult Luunja Vallavalitsuse e-postile luunjavv@luunja.ee hiljemalt 18.03.2019.

   

Luunja Varahalduse SA poolt korraldatud lihthange

 

„Lumetõrje teostamine Lohkvas ja Veibris aastatel 2018-2021“

Viitenumber: 202278

Pakkumuste esitamise tähtaeg  27.11.2018 10:00

 

Hanke tingimused ja alusdokumendid on kättesaadavad riigihangete registris

 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1526643/overview/activities

 


Hinnapäring Sirguaru tee ehituse omanikujärelevalve tegemiseks


Pakkumused palun saata digitaalselt allkirjastatult Luunja Vallavalitsuse e-postile raido@luunja.ee  hiljemalt 17.09.2018.


Hinnapäring Veibri külas Tilia kinnistule jääva kraavi puhastamiseks


Lisa Hinnapakkumuse vorm


Pakkumused palun saata digitaalselt allkirjastatult Luunja Vallavalitsuse e-postile raido@luunja.ee  hiljemalt 07.08.2018.


Hinnapäring Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamiseks


Pakkumused palun saata digitaalselt allkirjastatult Luunja Vallavalitsuse e-postile luunjavv@luunja.ee hiljemalt 02.07.2018.LUUNJA ROOSIAIA PEENARDE JA TEERADADE RAJAJA LEIDMISEKS


Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. juuni 2018. a. kell 10.00

Pakkumuse vormLuunja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimineHinnapakkumuse küsimine Luunja valla üldplaneeringu ruumilise analüüsi koostamiseks


Hinnapakkumust Luunja valla üldplaneeringu ruumilise analüüsi koostamiseks ootame aadressil luunjavv@luunja.ee hiljemalt 14.11.2018. a.
Hinnapäring detailplaneeringu koostamiseks Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks koos lisauuringutega
Hinnapäring detailplaneeringu koostamiseks Lohkva külas Kellukese (43201:001:1619) maaüksusele koos lisauuringutega


Lisa 1

Lisa 2.1

Lisa 2.2

Lisa 3


Hinnapakkumus esitada kirjalikult vabas vormis. Pakkumus saata Luunja vallavalitsuse elektronposti aadressile luunjavv@luunja.ee hiljemalt 06.11.2018 kell 10:00.VEIBRI KERGLIIKLUSTEE EHITAMINEPuistematerjali vedu valla teedele

Hanketeade


OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks

Info hinnapakkumuse kohtaLuunja valla teede ja tänavate pindamine

Hanketeade


Luunja Lasteaia välitööd

Hanketeade


Luunja valla teede ja tänavate tolmutõrje 2016

Hanketeade


Kruusa purustamine Kabina karjääris 2016

Hanketeade


Luunja valla teede talvine lumesahkamine (teostamisel)

Riigihangete register


Kruusaveo hange (teostamisel)

Hanketeade Lohkva Lasteaia juurdeehitus (teostamisel)

HanketeadeHinnapäring detailplaneeringu koostamiseks   
Palume Teilt hinnapakkumust Luunja vallas Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks lasteaia rajamiseks.

Hinnapäring
LISAD:

Lisa 1 Luunja Vallavolikogu otsus 15.06.2017 nr 42

Lisa 2 Detailplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 3 Päästeameti seisukoht

Lisa 4 Maanteeameti seisukohad

Lisa 5. Muinsuskaitseameti seisukoht

Lisa 6 Terviseameti seisukoht

Täiendatud 28.08.2017,  lisatud geodeetilise alusplaani mõõdistusala piir:

Lisa 7


Hange raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks

Info hinnapakkumuse kohta


Luunja valla teede ja tänavate tolmutõrje 2015

Luunja lasteaia välitööd (välja kuulutatud)

Riigihangete register


Luunja Keskkooli aulakompleksi sisetööde projekteerimine

Riigihangete register


Lohkva lasteaiale mööbli ostmine (lepingu ootel)

Hanketeade

Luunja Lasteaed Midrimaa remonttööd

HanketeadePõvvatu-Luunja kergliiklustee ehitamine


Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Luunja valla haldusterritooriumil  


Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine


Väikebussi soetamine õpilaste veoks      


Luunja Mõisapargi rekonstrueerimise I etapp


Toitlustusteenuse osutamine Luunja Keskkoolis 2012-2017 


Autobussi soetamine õpilaste veoks


Lohkva Lasteaia rajamine


Luunja valla Lohkva lasteaia projeteerimine


Koolibussi soetamine
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb