Luunja mõisa viinaköök

 

 

Mälestise nimi Luunja mõisa viinaköök, 19.saj.
Registreeritud Kinnismälestis
Mälestise registri number 7207 -
Liigitus arhitektuurimälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 20.03.1997 määrus nr. 12, (RTL 1997,68, 376) Kuupäev: 20.03.1997
"Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 19. detsember 2006 a. käskkiri 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13) Kuupäev: 05.01.2007
Kaitsevöönd
Katastrikood 43202:004:0032 (mälestise)
Aadress
  • Tartu maakond Luunja vald Luunja alevik, Kaevandiku 
Kirjeldused

Liik: Mälestise tunnus

Mõisaansamblisse kuuluv majandushoone, millel on säilinud algupärase ilmega hoonemaht ning kõik selle säilinud algupärase kujuga hooneosad, arhitektuursed kujunduselemendid ja ehituskonstruktsioonid.

Mälestise ajalugu

Viinaköögi algne hoone pärineb tõenäoliselt 19. sajandi algusest. 19. sajandi lõpul ehitati see tunduvalt suuremaks.

Mälestise kirjeldus

Viinaköök on keskmise suurusega lihtne ja liigendamata kivihoone, seinad krohvitud. Hoone on ühekordne, kuid osaliselt väljaehitatud lakakorrusega. Ehitist kattis algselt kõrge poolkelpkatus, mis hiljem asendati viilkatusega. Hoonel olid algselt väikesed aknaavad, kuid hiljem lisati ka kõrgemaid aknaid, mis kaeti lamedate kaartega. Hoonet on ümber ehitatud ka Nõukogude perioodil.

 

Kaitsevööndi ulatus

"Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 19. detsember 2006 a. käskkiri 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13)

 

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb