Valla osalusega äriühingud

 

AS Emajõe Veevärk on 2004. aastal 22 omavalitsuse poolt loodud äriühing. Tema põhiliseks missiooniks on viia koostöös aktsionäridest kohalike omavalitsustega ellu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, Eesti riigi ja omavalitsuste poolt rahastatav Emajõe-Võhandu veemajanduse arendamise projekt. 

 

Teiseks AS-i Emajõe Veevärk eesmärgiks on tagada pikaajaliselt jätkusuutlik võrguhooldus, edaspidised investeeringud ja kvaliteetne veeteenuse osutamine elanikele võimalikult paljudes AS-ga soetud omavalitsustes.

Aktsiaseltsi tegevusalad:
· Klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja tehnilise veega ning    joogivee puhastus;
· Klientide heitvee ärajuhtimine ja puhastamine;
· Joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs;
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete projekteerimine ja ehitus, teenindus, korrashoid, rekonstrueerimine ja remont;
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont;
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine;
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid.

 

Sõbra 56 (kolmas korrus)
51013 TARTU
E-post: emajoevv(ät)emajoevv.ee
Telefon: +372 731 1840
Faks:    +372 731 1841
SEB Pank a/a 10220039754016
Sampo Pank a/a 332091140003
Hansapank a/a 221034047685

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb