Jäätmekäitlus

 

Jäätmejaam asub Puiestee 1c Luunja alevikus (garaažiboksis)

Lahtiolekuajad: E-R 9.00-18.00 ja L 9.00-16.00


NB! Jäätmejaam on mõeldud vaid eraisikutele.
Jäätmejaama olmeprügi toomine ei ole lubatud.

Jäätmejaamas võetakse vastu järgmisi jäätmeid:
- papp ja paber(kuivad)
- pakendijäätmed (klaas-, plast-, metall- tetrapakend)-puhtad
- elektroonikaromud (televiisorid, külmkapid jne.)
- ohtlikud jäätmed (õlid, õlifiltrid, päevavalgustuslambid, aegunud ravimid, värvi- ja lakijäätmed, olmekemikaalid, vanad akud)
Lisaks veel on:

Pilka külas ridaelamute juures asub pakendikonteiner (roheline, maht 600 liitrit, plastikkonteiner), kuhu võivad piirkonna elanikud tuua pakendijäätmeid.

Kavastu külas Kavastu kaupluse juures asuvad paberi-papikonteiner (sinine metallist) ja 2 pakendikonteinerit, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua paberi ja pakendijäätmeid.

Luunja alevikus Uuel tänaval kahe viiekorruselise elamu vahel asuvad pakendite konteiner (kollane metallist) ja paberi-papikonteiner (sinine metallist), kuhu võivad piirkonna elanikud tuua paberi ja pakendijäätmeid.

Lohkva külas viiekorruseliste elamute lähistel vana kasvuhoone värava juures Aiandi tee 7 asuvad pakendite konteiner (kollane metallist) ning paberi ja papi konteiner (roheline metallist), kuhu võivad piirkonna elanikud tuua paberi ja pakendijäätmeid.


Täiendav võimalus:
2010. aastast on vallaelanikel, eriti linnalähialal asuvate külade elanikel, võimalus viia jäätmeid Tartu linnas Jalaka 60b ja Jaama 72c asuvasse keskkonnajaama. 
Nimetatud keskkonnajaamades võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid:
 vanapaber ja papp;
 metall; 
 pakendijäätmed, sh klaaspakendi jäätmed;
 komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed;
 suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
 kodumajapidamistest pärinevad ohtlikud jäätmed;
 taaskasutatavad plastjäätmed.
Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms) ja mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid võetakse vastu tasu eest.
Autorehve võetakse tasuta vastu Jaama tn 72a asuvas keskkonnajaamas.

Tartu Keskkonnajaamad on avatud E–R kl 12–18, L kl 10–16.

Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid keskkonnajaamades vastu ei võeta.

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb