Valla infoleht

 

Kodu Uudised

Värsket lehenumbrit  (november 2018) saab lugeda  siin


Kodu Uudiste toimetus ootab detsembrikuu numbrisse kaastöid

05. detsembriks 2018 kl 17.00-ks.

Leht jõuab kojukandesse alates 20. detsembrist


Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:


Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid,

peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor. Infolete antakse välja Luunja vallavolikogu 30.10.2014. a määruse

Luunja valla infolehe Kodu Uudised väljaandmise kord“ alusel.

    ARHIIV 

Väljaanded 2018

Väljaanded 2017

Väljaanded 2016

Väljaandes 2015

Väljaanded 2014

Väljaanded 2013

Väljaanded 2012

Väljaanded 2011

Väljaanded 2010

Väljaanded 2009

Väljaanded 2008

Väljaanded 2007

Väljaanded 2006

Väljaanded 2005
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb