Projektid

 


PROJEKTI "PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILINE KOHANDAMINE" II VOORU TAOTLUSI ON VÕIMALIK ESITADA KUNI 22.05.2019

 


Luunja vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023, mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Eluruume kohandatakse kuni 4-le erivajadusega Luunja valla elanikule.


Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.


2019 aasta vooru taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada perioodil 

22.04.2019 – 22.05.2019.

 

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 22.05.2019 Luunja Vallavalitsusele, e-posti aadressil luunjavv@luunja.ee (digitaalselt allkirjastatud) või postiaadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, 62222 Tartumaa, märgusõnaga "Puudega inimeste elusaseme kohandamise toetus".

 

Enne taotluse esitamist palume lugeda läbi INFOKIRI

 

Taotluse esitamiseks vajalikud blanketid:


- Eluruumi kohandamise taotlus


- Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek


- Korteriühistu nõusolek


- Volikiri

 

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ puudutavad õigusaktid:


- Määruse seletuskiri 


- Määruse lisa 1: Meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“  standardiseeritud ühikuhinnad 


- Määruse lisa 2: Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

 


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb