UudisedVaata ka teisi teateid

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud kuni 11.06.2018

10.04.2018

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2018, millele nad toetust taotlevad.
 
 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.a.
 
Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.

Taotlejale soovitame omaltpoolt enne taotlemist läbi lugeda programmi määruse seletuskiri (https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/03/Hajaasustuse-programm_SK.pdf)   milles on programmi määruse selgitused ja  sisu põhiline kokkuvõte.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada vallavalitsusele elektrooniliselt (luunjavv@luunja.ee)  või paberkandjal alates 9.04.2018.a  ja  esitamise viimane tähtpäev on 11.06.2018.a.Info :

Tamur Tensing

Ehitus- ja keskkonnanõunik

Tel. 50 26 497Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011