UudisedVaata ka teisi teateid

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud kuni 13.05.2019

13.03.2019


Luunja vallavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi

taotluste vastuvõtt Luunja vallas.

 

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste jaoks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2019 selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.


Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.


Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.


Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 11.03.2019 ja esitamise viimane tähtpäev on 13.05.2019.Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisainfo:

Tamur Tensing, ehitus- ja keskkonnanõunik, 502 6497
e-post: luunjavv@luunja.ee

 Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011