UudisedVaata ka teisi teateid

Haldusreformi seaduse eelnõu on kooskõlastusringil

18.01.2016

Valitsus kavandab haldusterritoriaalse reformi teostada 2017.a kohalikeks valimisteks.

Rahandusministeeriumi poolt on koostatud vastav seaduseelnõu, mis on saadetud kooskõlastamiseks teistele ministeeriumidele ja omavalitsusliitudele, seejärel esitatakse eelnõu Riigikogule. 

 

Reformi ajakava:

01.07.2016    seaduse jõustumine

01.01.2017    vabatahtliku ühinemise taotluste esitamine omavalitsuste poolt

15.02.2017    sundliitmiste algatamine valitsuse poolt

15.07.2017    sundliitmise otsuste langetamine valitsuse poolt

15.10.2017    reformi lõpp

 

Uute omavalitsuste suuruse alampiiriks on valitsus seadnud 5000 elanikku. Teatud juhtudel lubatakse erandeid, kuid siis tuleb põhjendada, kuidas tagatakse vajalik võimekus ilma ühinemata. Sundliitmise korral määrab valitsus, kellega tuleb liituda.


Liitujate vahel sõlmitava ühinemiskokkuleppega lahendatakse uue üksuse nime, sümboolika, eelarve, varade jm küsimused. Kuid need lepped kehtivad üksnes järgmiste valimisteni, seega 4 aastat.

Seadusega antakse võimalus luua soovi korral osavallad eesmärgiga piirkondlikke huve esindada. Osavalla õigused on siiski piiratud - ta võib teha ettepanekuid eelarve, õigusaktide jm osas.


Ette nähakse ühekordsed ühinemistoetused riigieelarvest, mille suuruseks on 100 eurot elaniku kohta, lisaks täiendav toetus suuremate omavalitsuste tekkimisel. Sundliitmise korral ühinemistoetust ei maksta.
Haldusreformi seaduse eelnõu, seletuskiri ja kontseptsioon:

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011