UudisedVaata ka teisi teateid

Lohkva Lasteaia juurdeehituse projekteerimise riigihange

18.11.2014
Uute lasteaiakohtade loomise eesmärgil on käimas projekteerimistööde riigihange Lohkva Lasteaia laiendamiseks.

 

Alushariduse ja lastehoiuvõimaluste laiendamist peab Luunja vald jätkuvalt oluliseks.

Kõige kiiremaks võimaluseks on lisakohtade loomine valla enda vahenditega Lohkva Lasteaia laiendamise teel. Lohkvas käib täna 4 rühmas kokku enam kui 70 last. Lasteaia kinnistule on võimalik rajada piiratud ulatusega juurdeehitus. Rajatakse täiendavad ruumid 2 rühmale, kokku 36 lapsele.

Laienduse tulemusena saab lasteaed ka senisest suurema saali, lisaks ehitatakse osaliselt ümber söögisaal ja personaliruumid, korrastatakse kinnistu sadeveesüsteemi ja transpordi ligipääsu ning rajatase täiendavaid parkimiskohti. Projekteerijatele on väljakutseks juurdeehituse sujuv sidumine olemasoleva lasteaiahoonega, et kogu lahendus moodustaks ühtse ja funktsionaalse terviku.


Hetkel on käimas hange põhiprojekti koostamiseks. Viimane peab valmima uue aasta algul, seejärel teostatakse ehitushange. Laiendus peab valmima 2015.a. septembriks. Seda juhul, kui kõik sujub tõrgeteta.  

Juurdeehituse kiireks realiseerimiseks peame rahastamisel kasutama üksnes valla enda vahendeid, praegu pole teisi rahastamisallikaid lasteaiakohtade loomiseks.

Tulevikus, järgnevate võimalike investeeringute jaoks kavandab vald kaasata ka euroraha, kuid uue EL finantsperioodi 2014-2020 toetusmeetmete rakendamine võtab veel aega.

 

Luunja vald on rakendanud erinevaid lahendusi, võimaldamaks soovijatele lasteaia- või hoiukohti. Alates 2010.a. on valla poolt juurde loodud kokku üle 120 statsionaarse lasteaiakoha. Neile, kellele ei jagu kohta lasteaias, on vallapoolne toetus lapsehoiuteenuse kulude katmiseks, et teenus oleks peredele jõukohane. Oleme teinud lastehoiuteenuse peredele kättesaadavaks võrreldavatel tingimustel munitsipaallasteaiaga. Lapsevanemad valivad sobiva eralasteaia või –hoiu, kulude tasumist toetab vald. Perede poolt jääb tasuda toiduraha ning osalustasu, ülejäänud kulu võtab vald enda kanda. Vald teeb sel viisil koostööd paljude eralasteaedade ja hoiuteenuse pakkujatega.
Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011