UudisedVaata ka teisi teateid

Tegevuskava koostamine meetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" raames

08.06.2015

Linnaliste piirkondade jätkusuutlikku arendamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meetme raames toetatakse tegevusi, mille eesmärgiks on säästvate liikumisviiside soodustamine ning linnalistes piirkondades kodulähedase lasteaia- ja lastehoiuvõimaluste loomine.

Tartu linna, Luunja, Tartu, Tähtvere ja Ülenurme valdade koostöös on valminud Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020, mida antud meetme raames soovitakse ellu viia.

Vastavalt siseministri 3.03.2015 määrusele nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng““ ja riigihalduse ministri 19.05.2015 käskkirjale nr 1-3/113 „Linnapiirkondade tegevuskava koostamise protseduurid“ on linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks ettepanekuid võimalik esitada lisaks kohalikele omavalitsustele ka Tartu linnapiirkonna sihtasutustel ja mittetulundusühendustel, kelle põhikirjalisteks eesmärkideks on projekti tegevused.

Vormikohased ettepanekud palume esitada perioodil 8.06-1.07.2015 Tartu Linnavalitsusele elektrooniliselt e-posti aadressil vpt@raad.tartu.ee. Samale aadressile palume pöörduda ka küsimuste korral.

 

 

Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” –

https://www.riigiteataja.ee/akt/106032015030

 

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020 http://www.tartu.ee/data/Linnapiirkonna%20strateegia_kinnitatud%20181214.pdf

 Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011