uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
16.11.2018

14.11.2018
13.11.2018

Värsket lehenumbrit (november 2018) saab lugeda  siin


Kodu Uudiste toimetus ootab detsembrikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

05. detsembriks 2018 kl 17.00.

Leht jõuab kojukandesse alates 20. detsembrist


Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee12.11.2018

06.11.2018

06.11.201819.10.2018

18.10.2018

09.10.2018

LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

 

HARIDUSNÕUNIKU

 

Nõunik koordineerib haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsoovaldkonna tööd ning kogukonnatööd Luunja vallas

 

Sobival kandidaadil on lisaks laiale silmaringile, avatusele, aktiivsusele ja positiivsele ellusuhtumisele:

 

 • huvi valdkondade vastu
 • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud)
 • töökogemus haridusvaldkonnas vähemalt 3 aastat
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus
 • suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime

 

Kasuks tuleb:

 

   juhtimiskogemuse olemasolu
           kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna tundmine

 

Omalt poolt pakume:

 

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • väga häid eneseteostusvõimalusi valdkondade arendamisel
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi
 • konkurentsivõimelist töötasu

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Avaldus, CV, haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid palume edastada

hiljemalt 12. novembriks 2018 e-posti luunjavv@luunja.ee

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel 7417 100,   aare@luunja.ee 


 

02.10.2018

27.09.2018

27.09.2018

21.09.2018

20.09.2018

16.09.2018
 10.09.2018

10.09.201824. septembril kell 14-18 toimub geenidoonorluspäev  Luunja vallamajas (Puiestee 14, Luunja alevik)


Geenivaramuga liituda saab veel aasta lõpuni või kuni 100 000 proovi täitumiseni. Liitumine on
lihtne ja inimestele tasuta. Oma digitaalse nõusoleku projektis osalemiseks saab anda
veebikeskkonnas www.geenidoonor.ee, vereproove koguvad suuremad haiglad ja SYNLABi
teaduslaborid üle Eesti. Eelnevalt aega broneerida vaja ei ole.

100 000 uut geenidoonorit Eesti geenivaramusse aastal 2018
Eesti Vabariigi juubeliaastal kogutakse Geenivaramusse täiendavalt 100 000 inimese andmed.
Uutele geenidoonoritele tehakse geenikaart, mille alusel saab edaspidi hinnata personaalseid
haigusriske ja ravimite sobivust ning lähiaastatel on kavas integreerida geeniandmed
tavameditsiini osaks.
Lisaks sellele annavad geenidoonorid hindamatu panuse teaduse ja meditsiini arengusse.
Geenidoonoriks saamisel võetakse 6 ml veeniverd. Vereproovid transporditakse geenivaramu laborisse Tartus, kus kõigile uutele geenidoonoritele tehakse andmete genotüpiseerimise analüüs, ehk teisisõnu,
nad saavad endale personaalsed geenikaardid. Genotüpiseerimine tähendab geenianalüüsi teostamist kogu inimese genoomi ehk DNA lõikes – määratakse 640 tuhat üksikut nukleotiidi (A, T, C, G), mis on kõige sagedamini eri inimestel erinevad. Geenikaardi alusel saab hinnata personaalseid pärilikke haigusriske ja ravimite sobivust.

Miks on vaja geenivaramut laiendada?
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud arstiteaduse arengule olulise andmebaasi, millega on
liitunud 52 000 eestimaalast - 5% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu andmebaas on
täienenud teiste terviseandmeid sisaldavate andmebaaside ja registritega linkimise teel. Välja on
töötatud meetodid terviseriskide paremaks ennustamiseks, et edaspidi saaks geneetilist
informatsiooni arvesse võttes haigusi tulemuslikumalt ennetada ja täpsemalt ravida. Geenivaramu
loodud biopank on suurim Eestis ja üks edukamaid Euroopas. Selle laiendamine võimaldab
suurendada tema väärtust nii teadusliku uurimistöö jaoks vajaliku andmebaasina kui ka geeniinfol
põhineva personaalmeditsiini juurutamise möödapääsmatu eeldusena.

Loe rohkem: www.geenidoonor.ee

28.08.2018
 

24.08.2018

24.08.2018

24.08.2018

16.08.2018


16.08.2018

10.08.2018


31.07.2018Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011