UudisedVaata ka teisi teateid

Vald alustab KIK-i toel Luunja mõisapargi uuendamist

05.07.2013

 

Ajaloolise Luunja mõisapargi rekonstrueerimise I etapi tööd on kavas teostada tänavu sügiseks.
Toetust on saadud KIK-ilt, ülejäänu lisatakse vallaeelarvest.


Hange tööde teostamiseks on välja kuulutatud.   


 

Mõisapark on üks Luunja valla olulisemaid ajaloolis-kultuurilisi väärtusi. Park kuulub vallale ning on riikliku kaitse all, kaitseala valitsejaks on Keskkonnaamet.

Keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammi raames toetab KIK mõisapargi korrastamist 75,8 tuh euroga, Luunja valla panus on 25,3 tuh eurot. Kokku on tööde maht 101,1 tuh eurot.

OÜ Artes Terrae poolt koostatud põhiprojekti täislahendus hõlmab kogu mõisapargi terviklikku rekonstrueerimist. Uuendamisel on aluseks 1827., 1858. ning 1905.a. pärinevad mõisaplaanid. Täislahendus hõlmab pargi puistu korrastamist, osaliselt uue kõrghaljastuse rajamist, pargiteede taastamist või uute rajamist, treppide ehitamist terrassidele pääsemiseks, valgustite, pargipinkide, prügikastide, infotahvlite, lipumastide paigaldamist, samuti tugevdatud kattega muruväljakut, kus oleks võimalik ratsavõistluste korraldamine.   

Täislahenduse suhteliselt suur maht tingis tööde jagamise etappidesse. Esimeses etapis on fookus bioloogilise osaga seonduvatel töödel, s.o. raied ja puistu korrastamine.   

Sanitaar- ja rekonstrueerimisraiete kavandamisel on lähtutud dendroloogilisest hinnangust ning pargi ajaloolisest ja heakorrastuskontseptsioonist. Raiete teostamine on vajalik vananenud puistu tõttu. 

Ülejäänud etappide jaoks kavandab vald järgnevatel aastatel jätkata vahendite taotlemist.

 

Vallavalitsus korraldab tööde teostamiseks hanke ning sõlmib KIK-ga sihtfinantseerimise lepingu. 

 

Kommentaarid:

Arne Laansalu
08.07.2013
Mingil juhul, ei tohiks parggist , maha võtta öönsaid, vanu puid, kuna nendes leiavad elupaiga, paljud linnud. Eeskätt rähnid ja kakud. EOY aastalind 2009. kodukakk toitumis spetsialist, Arne Laansalu
Elve Raja
10.07.2013
Kuna parki on rajatud nn.valgustatud suusarada, siis palun mõelda ka selle rekonstrueerimise peale. Praegu on see puude vahel kitsas ja ohtlik.
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011